Tilbage

Målgruppe

Stubbens målgruppe er unge fra 16 til 30 år med psykiske, sociale og/eller emotionelle udfordringer af forskellige arter. Det kan være unge med forskellige diagnoser som personlighedsforstyrrelser, skizofreni, ADHD og andre psykiatriske vanskeligheder. Unge med tendens til mindre rusmiddelsforbrug omfattes også af målgruppen, såfremt man er motiveret for at arbejde med sit forbrug og/eller gå i behandling. Stubben rummer ikke beboere med massive misbrugsproblematikker.

Beboere på Stubben skal have et vist ADL-funktionsniveau, samt som udgangspunkt kunne klare sig i nattetimerne og noget af weekenden, da Stubben ikke har fast nattevagt, men telefonisk bagvagt i nattetimerne.

Stubben er godkendt til §§ 107 og 66, stk. 1, nr. 6 i serviceloven. Derudover yder vi også socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven.