Tilbage

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik og er en pædagogisk tilgang, der er udviklet af psykologerne Lene Metner og Peter Storgård, begge fra PsykologCentret i Viborg og Skive.

Krap tager afsæt i mange års erfaringer, praksis og en række forskellige teorier og metoder men betragtes ikke som en absolut metode. Derimod er KRAP en tilgang, der løbende udvikles. Udgangspunktet er konstruktivistisk og bygger på, at mennesket konstruerer sine tanker og dermed sin virkelighed. Centralt for KRAP er et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – dog uden at benægte, at der samtidig kan være tale om særlige behov og belastninger.

KRAP stiller en værktøjskasse bestående af en lang række faglige redskaber til rådighed, f.eks. når det gælder afdækning, analyse, refleksion, dokumentation og handling.

Kognitiv eller kognition fokuserer på menneskets evne til at fortolke egne oplevelser og at tænke videre ud fra disse. De tanker og forestillinger, man gør om sig selv og sin situation, kommer til at bestemme følelser og adfærd og bliver derfor afgørende for ens trivsel. Med erkendelse og bevidstgørelse kan man erstatte uhensigtsmæssige tankemønstre med alternative tankemønstre.

Ressourcefokuseret er et positivt fokus på det enkelte menneskes ressourcer og på, hvordan man får brugt dem mest hensigtsmæssigt.

Anerkendende betyder, at man ser det enkelte menneske, som det er, at man tager det alvorligt, og at man møder det som ligeværdigt.

Pædagogik er KRAPs faglige felt og den grundlæggende lære, der handler om mål, midler, sammenhænge og forhindringer i relation til udvikling af værdier, viden og kunnen hos det enkelte menneske.

Søjlemodellen
I KRAPs pædagogiske praksisarbejde tages der udgangspunkt i KRAPs udviklingsmodel, ’Søjlemodellen’, der viser et kognitivt udviklingsløb.

Ideen i modellen er at skabe et grundigt kendskab til og forståelse for den aktuelle problematik hos personen for på den baggrund at iværksætte den rette pædagogiske indsats, der gør personen i stand til at ændre praksis og udvikle sig.

Til hver søjle hører arbejdsredskaber, som understøtter arbejdet med søjlerne i praksis.