Tilbage

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET STUBBEN - vi er et bosted for unge mellem 16 og 30 år

Stubben er et bosted for unge, som har behov for støtte, botræning og/eller ophold for en periode i en proces mod større selvstændighed, udvikling og opbygning af færdigheder, kompetencer og strategier inden for hverdags- og samfundslivet. Det er for unge med forskellige psykiske, sociale og/eller emotionelle udfordringer.

På Stubben lægger vi stor vægt på forskellighed i sammensætningen af beboergruppen og ser mangfoldighed som en styrke i den samlede indsats i forhold til den unges liv og udvikling. Ligeledes afspejles dette også i vores personalegruppe, hvor vi vægter vores forskellighed, kompetencer, baggrund og erfaring højt.

Vi er beliggende i Nordvestsjælland i en mindre stationsby Mørkøv i tog strækningen mellem Kalundborg og Holbæk.

Vores pædagogiske tilgang er kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende med afsæt i den pædagogiske tilgang KRAP.

Stubben er godkendt som midlertidigt botilbud efter § 107 i serviceloven og som opholdssted efter § 66, stk. 1, nr. 6 i serviceloven. Derudover yder vi også socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven.