Tilbage

Det pædagogiske arbejde

Stubbens overordnede pædagogiske tilgang er kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Med afsæt i den pædagogiske tilgang, KRAP benytter vi en række solide værktøjer i forhold til f.eks. afdækning, analyse, refleksion, handling og dokumentation. Målet er at sikre fokus på den enkelte unges trivsel og udvikling – herunder personlige, sociale og faglige ressourcer og kompetencer.

Vores menneskesyn er båret af respekt for det enkelte individ og erkendelse af, at vi hver især er unikke og forskellige. Det betyder blandt andet, at alle ikke mødes med de samme ens regler, rammer og forventninger hos os. Vi respekterer derimod den enkelte unges ønsker og selvstændige valg, så længe det ikke er til skade for den enkelte eller fællesskabet.

På Stubben betragter vi mangfoldighed som en styrke i den samlede indsats i forhold til den unges liv og udvikling. Vi tilstræber derfor forskellighed, når det gælder sammensætningen af beboergruppen.

Botilbuddet Stubben er en del af en samlet indsats. Vi udgør det basale fundament og levemiljø og er en del af en plan, der samlet set gør den unge i stand til at udvikle sig, opnå større indflydelse på egen livssituation og dermed i højere grad mestre sit liv.

Vi samarbejder bredt med relevante fagpersoner og netværk omkring den unge – i det omfang den unge ønsker det. Vi vægter dette brede samarbejde højt, da det skaber helhed, sammenhæng og mening for den enkelte unge i forhold til dennes ønsker og mål for livsindhold og livskvalitet.

I forbindelse med hver beboer og deres myndighedshandleplan samt udarbejdelse af mål og delmål tages der overordnet udgangspunkt i følgende hovedområder:

Sundhed og trivsel – fysisk og psykisk
- Egenomsorg
- ADL
- Indflydelse på eget liv
- Sociale liv
- Samfundsliv

Vi tilbyder desuden Nada som et supplement til den øvrige behandling. Beboerne tilbydes ligeledes jævnligt afspændingsmassage af ekstern massør.